kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7577 E., 2004/24 K.

SUÇ KASTI

TAPULU YERDEN ORMANDA YETİŞEN TÜRDEN AĞAÇ KESMEK

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7577
KARAR :2004/24
TEBLİĞNAME :111188

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,Ancak;
Sanık aşamalarda dedesine ait tapulu taşınmazdan emval kestiğini savunmuş ve orman kadastrosunun da yapılmamış olması karşısında, tapu sicil müdürlüğünün 25.1.2001 tarihli yazılarında belirtilen 3.3.1977 tarihinde tedavül gören 2 ve 3 nolu tapu kayıtlarının ilk tesis tarihinden itibaren tedavülleriyle birlikte celp edilip zabıt mümziileri de hazır edilerek uzman bilirkişi marifetiyle suç mahalline uygulanması delillerin birlikte değerlendirilmesinden sonra suç kastının oluşup oluşmadığı tartışılıp sonucuna göre hukuki durumun tayini gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA, 19.1.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA