kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/3714 E., 2003/1963 K.

EKSİK TEŞEBBÜS

EVLENME AMACI

ŞEHVET HİSSİ

ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMAK

 

 

“ÖZET”

TCK.NUN 429. MADDESİNDE YER ALAN KADIN KAÇIRMA SUÇUNUN OLUŞUMU İÇİN FİİLİN ŞEHVET HİSSİ VEYA EVLENME AMACIYLA İŞLENMESİ GEREKTİĞİ NAZARA ALINARAK, SANIĞIN BU ÖZEL KASITLA HAREKET ETTİĞİNİN KABUL EDİLMESİNİN NEDENLERİNİN VE KANITLARININ HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLİP, TARTIŞILMASI GEREKİR. AYRICA SUÇUNU İNKAR EDEN SANIĞIN EVLENME AMACINDAN SÖZ ETMEMİŞ OLMASI SAVUNMANIN DOĞAL SONUCU BULUNDUĞUNDAN, EVLENMELERİNE ENGEL HALİN OLMAMASI VE ŞEHEVİ BİR HAREKETİNİN DE BULUNMADIĞI DİKKATE ALINARAK SANIK LEHİNE TCK.NUN 433. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Zorla kaçırılıp alıkoymaya eksik derecede teşebbüs etmekten sanık Koray’ın yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair (Üsküdar ikinci Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 14.6.2001 gün ve 2001/37 Esas, 2001/175 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Olay günü mağdurenin köpeği ile yürüdüğü sırada sanığın yanma gelerek köpeği sevdiği, adını, cinsini ve ısırıp ısırtmadığını sorduğu, annesini tanıdığını söyleyerek konuşmaya başladığı ve sonra üstünde taşıdığı ele geçmeyen tabancayı çekerek tehditle bir süre yürütüp arabaya bindirmek istediği, mağdurenin silahın gerçekliğinden kuşkulanması ve sanığın “seninle işim yok arabaya bin” demesinden cesaret alarak sanığın elinden kurtulup kaçtığı ve tarafların birbirlerini tanımadıklarını bildirdikleri mağdurenin aşamalardaki anlatımları ve dosya içeriğinden anlaşılmış ise de; TCK.nun 429. maddesinde yer alan kadın kaçırma suçunun oluşumu için fiilin şehvet hissi veya evlenme amacıyla işlenmesinin gerektiği nazara alınarak, sanığın bu özel kasıtla hareket ettiğinin kabul edilmesinin nedenlerinin ve kanıtlarının hükmün gerekçesinde gösterilip tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

Suçunu inkar eden sanığın evlenme amacından söz etmemiş olması savunmanın doğal sonucu bulunduğundan evlenmelerine engel halin olmaması ve şehevi bir hareketinin de bulunmadığı dikkate alınarak sanık lehine TCK.nun 433. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,

Kanuna aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 14.4.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA