kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7929 E., 2004/1189 K.

NAKİL ARACININ ZORALIMI

VEKALET ÜCRETİ

ZORALIM

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7929
KARAR :2004/1189
TEBLİĞNAME : 172025

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;
1-Zapt edilerek yediemine alınmış bulunan suç konusu kaçak orman emvalinin TCK.nun 36.maddesi gereğince müsaderesine karar verilmemesi,
2-Müsaderesine karar verilen traktör ve römorkun değeri üzerinden alınması gereken nisbi vekalet ücretinin kaçak emval nakil suçundan mahkum olan sanık Hasan’dan alınması gerektiği gözetilmeyerek müteselsilen tahsiline karar verilmesi,
10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30.maddesinde değişiklik yapan 4806 Sayılı Yasanın 1.maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,
3-Sanık Hasan için hükümden sonra,10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30.maddesinde değişiklik yapan 4806 Sayılı Yasanın 1.maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,
Bozmayı gerektirmiş müdahil idare vekili ile sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 25.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA