kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2002/227 E., 2003/1336 K.

İÇMEK AMACIYLA ESRAR MADDESİ BULUNDURMAK

 

 

“ÖZET”

KAYDEN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK HAKKINDA HÜKMOLUNAN KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN, YÜKSEK CEZA GENEL KURULU’NUN 22.10.1996 GÜN VE 5-177/189 SAYILI VE YİNE 2.11.1999 GÜN VE 4-200/254 SAYILI KARARLAN KARSISINDA HİÇBİR KOŞUL ARANMAKSIZIN, 647 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNDE YAZILI TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

İçmek için esrar maddesi bulundurmak suçundan sanık Veysi’nin yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Genç Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 24.9.2002 gün ve 2002/206 esas, 2002/214 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen tebliğnamesi ile 13.12.2002 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Kayden 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, Yüksek Ceza Genel Kurulu’nun 22.10.1996 gün ve 5-177/189 sayılı ve yine 2.11.1999 gün ve 4-200/254 sayılı kararları karşısında, hiçbir koşul aramaksızın, 647 sayılı Kanunun 4. maddesinde yazılı tedbirlerden birine çevrilmesi gerekeceğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafi’nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 13.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA