kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2006/4-33 E., 2006/36 K.

SANIĞIN YOKLUĞUNDA TEFHİM EDİLMİŞ OLAN KARARIN TEBLİĞİNİN DAHA SONRA PTT KANALIYLA BİZZAT YAPILMIŞ OLMASI

TEMYİZİN BAŞVURUSUNUN ZAMANINDA YAPILIP YAPILMAĞINA İLİŞKİN OLUŞAN SORUNUN VARLIĞI

YARALAMA SUÇU

 

 

 

“ÖZET”

“İçtihat Metni”

Sanık B….. Filizkök’ün mağdur M…… O…. Konaklı’yı yaralama suçundan TCY’nın 456/2, 457/1 maddeleri uyarınca 2 sene 8 ay hapis ve mağdur Zafer Duman’ı yaralama suçundan TCY’nın 456/4 ve 457/1 maddeleri uyarınca 2 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 07.04.2003 gün ve 1190-279 sayılı hükme yönelik sanığın temyiz başvurusu Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 27.09.2005 gün ve 2196-12997 sayılı kararı ile, istemin süresinde yapılmadığından bahisle reddedilmiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 9.2.2006 gün ve 90278 sayı ile; 29.4.2003 tarihinde tebliğ edilen kararın sanık tarafından 2.5.2003 günü temyiz edilmesi nedeniyle temyiz isteminin süresinde olduğu görüşü ile itiraz yasayoluna başvurarak Özel Daire kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle Yargıtay Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Özel Daire ile Yargıtay C.Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, temyiz başvurusunun süresinde yapılıp yapılmadığı noktasında toplanmaktadır.

İncelenen olayda;

Hüküm sanığın yokluğunda tefhim edilmiş, gerekçeli karar ise Mersin PTT Başmüdürlüğünün yazısıyla da doğrulandığı üzere 29.03.2003 tarihinde bizzat sanığa tebliğ edilmiştir. Sanık Bahadır Filizkök bu hükmü 02.05.2003 havale tarihli dilekçe ile temyiz etmiştir. 1412 sayılı CYUY’nın 5320 sayılı Yasa’nın 8. maddesindeki atıf nedeniyle halen yürürlüğünü koruyan 310. maddesinde öngörülen bir haftalık süre içinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olması karşısında, temyizin süresinde yapıldığının kabulü gerekir.

Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüyle, Özel Daire kararının kaldırılmasına, dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin, sanığın temyiz isteminin reddine ilişkin 27.09.2005 gün ve 2196-12997 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3- Dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 07.03.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA