kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2007/4.MD-164 E., 2007/275 K.

GÖREVLİYE SÖVME SUÇU

“İçtihat Metni”

Sanık N.... U.... Ş....’nın bozmaya uyulmak suretiyle mağdur Ö... S.... U.’a sövme suçundan 765 sayılı TCY’nın 266/1, 251, 272, 59/2, 647 sayılı Yasanın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca 299 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına, cezasının taksitlendirilmesine ve ertelenmesine ilişkin olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesinden verilen 24.05.2007 gün ve 10-23 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “onama” istekli 25.06.2007 günlü tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi üyesi sanık N.... U.... Ş....’nın, 23.09.2004 tarihinde naip hakim sıfatıyla keşfe gittiğinde, talimatı ve sözlü bildirimi olmaksızın tutanak başlığı ile içeriğindeki bir kısım söz ve kavramları kendisine göre yazan zabıt katibi mağdur Ö...’e “aptal herif, size laf söyleyince çarşafa dolanıyorsunuz” diyerek aşağıladığı, sanıkla kısa süre birlikte görev yapan ve suç atması için kabul edilebilir bir neden bulunmayan mağdur Ö... S.... U.’un aşamalarda değişmeyen istikrarlı anlatımları, sanığın adalet başmüfettişine verdiği 20.12.2004 tarihli yazılı savunmasında dile getirdiği, “ağır ceza katibi Ö... S.... U.’a, şişko, adam gibi yaz diyerek kırıcı davrandığına, bunun da yaşadığı olağandışı stres ve koşullardan kaynaklandığına” dair ve yine 11.05.2006 tarihli savunma dilekçesinde geçen, “katip Ö... S.... U.’u fırçaladığına, sert şekilde uyardığına” ilişkin kaçamaklı ikrarı, tanıklar F.... Ö..., H.... K... ve M..... K......’ün ifadeleriyle kanıtlanmış bulunmaktadır.

Sanığın uyarı sınırlarını aşan sözlerinin kamu görevlisi olan mağduru aşağılayıcı nitelikte olması nedeniyle görevliye sövme suçu tüm unsurları itibariyle oluştuğundan, ayrıca mağdurun keşif tutanağının başlığı ile içeriğinde, naip hakim tarafından söylenmeyen bir kısım söz ve tabirleri kullanmış olması da, görev sınırını aşan ve cezadan indirimi gerektiren keyfi bir davranış olarak değerlendirildiğinden, sanığın temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

1- Sanığın temyiz itirazlarının REDDİNE,

2- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin bozmaya uyulmak suretiyle verilen 24.05.2007 gün ve 10-23 sayılı kararının ONANMASINA,

3- Dosyanın yerine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 11.12.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA