kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2007/4.MD-75 E., 2007/221 K.

GÖREVDE KEYFİ MUAMELE

“İçtihat Metni”

Sanık N... B.....’nin görevde keyfi muamele suçundan 765 sayılı TCY.nın 228/1, 35 ve 59, ayrıca 647 sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri uyarınca 1.650 YTL adli para cezası ve 5 ay süreyle kamu hizmetlerinden yasaklılık cezalarıyla cezalandırılmasına, cezalarının ertelenmesine ilişkin olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesince 18.01.2007 gün ve 52-3 sayı ile verilen hüküm sanık müdafileri ve Yargıtay C.savcısı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.03.2007 günlü, “bozma” isteyen tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Suç tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olan sanık N... B.....’nin, B…. İl Milli Eğitim Şube Müdürü iken Mecitözü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan katılan F....... Ö.....’ü, bu atama işleminin iptal edilmesine ilişkin yargı kararına rağmen görevine fiilen ve hukuken başlatmayarak görevde keyfi davranış suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davası sonunda sanığın bu suçtan mahkûmiyetine karar verilmiş, hüküm sanık müdafileri ve Yargıtay C.savcısı tarafından temyiz edilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, 30 Temmuz 2007 tarih ve 26598 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, aynı tarih ve 739 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30.10.2007 günlü yazısından, sanığın yerel mahkemece hüküm verilmesinden sonra 22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen 23. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonucunda İstanbul Milletvekili seçildiği anlaşılmaktadır.

Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83. maddesine göre, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesinde öngörülen haller dışında, seçimden önce işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı olmadıkça yargılanamazlar. Bu dokunulmazlık, yasa yolu denetimi evresini de kapsamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 14. maddesinin kapsamı dışında bulunan görevde keyfi davranış suçuna ilişkin yargılama koşulu hükmün kesinleşmesi öncesinde yasa yolu denetimi sürecinde ortadan kalktığından sanık hakkındaki hükmün bozulmasına, yargılama koşulunun gerçekleşmesi bakımından yapılacak işlemlerin birinci derece yargılamasıyla görevli Yargıtay 4. Ceza Dairesince yerine getirilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 18.01.2007 gün ve 52-3 sayılı hükmünün BOZULMASINA,

2- Dosyanın yerine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 30.10.2007 günü sonuçta tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA