kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/6191 E., 2007/1378 K.

AĞAÇ KESME

DEVLET ORMANI

İDDİANAME KAPSAMI

İŞGAL VE FAYDALANMA

KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSU

6831 S. ORMAN KANUNU [ Madde 93 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 230 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 226 ]

“ÖZET”

İŞGALE KONU YER VE AĞAÇLARIN KESİLDİĞİ YERLERİN ÜZERİNDE ORMAN TAHDİDİ YAPILIP YAPILMADIĞI, YAPILDIYSA KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ, HANGİ TARİHTE KESİNLEŞTİĞİ SORULUP, YÖNTE-MİNCE YAPILACAK KEŞİFTE İŞGALE KONU YER VE AĞAÇ KESİLEN YERİN DEVLET ORMANI OLUP OLMADIĞI, TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR. SANIK HAKKINDA 6831 SAYILI YASA ‘MN 93/2, 91/1-3. MADDELERİ İLE CEZALANDIRILMALARI İSTEMİ İLE KAMU DAVASI AÇILDIĞINA GÖRE, 93/2. MADDE İLE HÜKÜM KURULMAKLA YETİNİLMEYİP, DİĞER DAVA HAKKINDA DA HÜKÜM KURULMALIDIR. SUÇA KONU YER 5 DEKARDAN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN, 6831 SAYILI YASA’NIN 93/3. MADDESİNİN DE SANIĞIN EK SAVUNMASI ALINARAK UYGULANMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

30.04.2004 tarihli sanığın imzasını taşıyan suç zabıt varakasında sanığın devlet ormanında 54 adet çam ağacı kestiği ve açma yaptığı, sanığın da buranın kendisine babasından intikal ettiğini, kestiği ağaçları da kışlık ihti-

yacında kullandığı belirttiği görülmüş, 12.03.2004 tarihli iddianamede sanığın orman arazisinde açma yaptığı ve 54 adet ağaç kestiği belirtilerek 6831 sayılı Kanun’un 93/2. maddesi ile cezalandırılması istenilmiş, ayrıca 26.05.2005 tarihli ek iddianame ile sanığın 54 adet ağacı kesmesi nedeni ile 6831 sayılı Kanun’un 91/1-3. maddesi ile cezalandırılması istenilmiş, yapılan yargılama aşamasında suça konu yerin tahdit tutanakları, memleket haritası, amenajman planı ve varsa hava fotoğrafları istenilmiş, gönderilen tahdit haritası ve buna dair 18.02.2005 tarihli cevabi yazıda, tahdit haritasının kesinleşip kesinleşmediği belirtilmemiş, yapılan keşifte sanık, ağaçların dallarını budayarak, çalı çırpıları temizleyerek eylemi gerçekleştirdiğini belirtmiş, bilirkişiler 27.10.2004 tarihli raporlarında sanığın kullandığı yerin işgal olduğunu, kesilen 54 adet ağacın ise işgal edilen bu alan dışında bir yer olduğunu belirtmekle buranın orman sayılmayan yer olduğunu açıklamış, sanık savunma ve ifadelerinde birbiriyle çelişen beyanlarda bulunmuş olmakla,

1-Orman Bakanlığı İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak suça konu işgal edilen ve ağaçların kesildiği yerlerin üzerinde orman tahdidi yapılıp yapılmadığı, yapılan orman tahdidinin kesinleşip kesinleşmediğini, kesinleşmiş ise hangi tarihte kesinleştiği sorulup celbedilerek mahallinde bu kayıtlar ile memleket haritası, amenajman planı ve varsa hava

fotoğrafları da tekrar istenerek, yeniden usulüne uygun keşif yapılıp, sanığın işgal ve faydalanmada bulunduğu yer ile 54 adet ağacı kestiği yerin devlet ormanı olup olmadığı, tahdit sınırları içinde kalıp kalmadığının belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Sanık hakkında 6831 sayılı Kanun’un 93/2, 91/1-3. maddeleri ile cezalandırılması için iddianame ve ek iddianame ile kamu davaları açıldığı halde, sadece 6831 sayılı Kanun’un 93/2. maddesi ile açılan kamu davası hakkında hüküm kurulup diğer dava hakkında hüküm tesis edilmemesi,

3-Sanık hakkında 6831 sayılı Kanun’un 93/2. maddesi ile hüküm tesis edilirken, suça konu yerin 5 dekardan çok olması nedeniyle 6831 sayılı Kanun’un 93/3. maddesinin tatbiki nedeniyle sanığa ek savunma hakkı tanınmaması,

4-Sanık hakkında ertelemeye ilişkin uygulamada 5237 sayılı Kanun’un 51. maddesi ile 647 sayılı Kanun’un 6. maddesinin hangisinin sanık lehine olduğunu karar yerinde denetime imkan verecek şekilde tartışılmadan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ile müdahil idare temsilcisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 19.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA