kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/2715 E., 2007/5923 K.

ÇALINTI EŞYANIN EKONOMİK DEĞERİ

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 142 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 491 ]

“ÖZET”

ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ‘NİN 42. MADDESİ UYARINCA, KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM SÜRESİ ABONE OLMAYANLAR İÇİN 90 GÜN KABUL EDİLECEĞİ, HESAPLAMALARIN BU SÜRE ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, AKSİNİ KANITLAMANIN KULLANICIYA AİT OLACAĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Elektrik hırsızlığı suçundan sanık Aziz’in yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 15.02.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından

istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 12.02.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’nin 42. maddesi uyarınca, kaçak elektrik kullanım süresi abone olmayanlar için 90 gün olarak kabul edileceği ve hesaplamaların bu süreler üzerinden yapılacağı, kullanıcı inandırıcı kanıt ve belgelerle 90 günün altında kullanımı olduğunu belgelediği takdirde, belge tarihlerinin dikkate alınacağı, kaçak kullanım süresinin hiçbir zaman bu süreleri aşamayacağının belirtilmesi karşısında, sanığın kullandığı kaçak elektrik kullanım süresinin en fazla 90 gün üzerinden yapılan hesap sonucunda bulunan 58.400.000 TL’nin, suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK’nın 522. maddesinde belirtilen pek hafif değer nazara alınarak üçte ikisine kadar indirim yapılması gerekirken, l yıl üzerinden bilirkişiye hesap yaptırılarak bulunan sonucun, hafif kabulüyle yarı oranında indirim yapılarak sanık hakkında fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 30.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA