kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2006/3696 E., 2007/805 K.

ADAM ÖLDÜRME

KAN GÜTME SAİKİ

TAAMMÜT

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 450 ]

“ÖZET”

KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME, ANCAK BAŞKA BİR NEDEN EKLEMEKSİZİN EYLEMİN MÜNHASIRAN KAN GÜTME SAİKİYLE İŞLENMESİ HALİNDE MÜMKÜNDÜR. SUÇ İŞLEME KARARININ NE ZAMAN ALINDIĞI VE EYLEMİN NE ZAMAN İŞLENDİĞİ, BU ZAMAN DİLİMİ İÇERİSİNDE SANIKLARIN RUHİ SÜKUNETE ULAŞIP ULAŞMADIĞI ARAŞTIRILARAK, EYLEMİN TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI TARTIŞILMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Kenan’ı müstakil faili belli olmayacak şekilde taammüden ve kan gütme saikiyle öldürmekten, Ertan’ı yaralamaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanıklar Abdulmenaf, Burhan, Mehmet ve Sabahattin’in yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (Adana Dördüncü Ağır Ceza Mahke-mesi)’nden verilen 04.10.2006 gün ve 217/3 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Baş-savcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklardan Burhan’ın adam öldürmek ve 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet, Abdulmenaf, Mehmet ve Sabahattin’in adam öldürmek, yaralamak ve 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde yaralamak ve 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet suçlarının suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri tahfif sebebinin şartlarının bulunmadığı takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin duruşmalı incelemede ve dilekçelerinde eksik incelemeye, sanıklar Abdulmenaf, Mehmet ve Sabahattin’in suçlarının sübut bulmadığına, 765 sayılı TCK’nın 463. maddesinin uygulanmasının gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanıklardan Burhan’ın kardeşi Mehmet’in amcaoğlu, Abdulmenaf ve Sabahattin’in babalarının amca çocukları olan Orhan’ın 04.08.2003 günü öldürülmesi üzerine 12.08.2003 tarihli iddianame ile Kenan ve oğlu Ferdi haklarında kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK’nın 448. maddesi uyarınca kamu davasının açıldığı, 07.08.2003 günü tutuklanan Kenan’ın ilk oturumda 13.09.2003 günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği, tahliyesini müteakip sanıklarca takibe alındığı ve olay günü olan 22.09.2003 günü oğlunun tasdiknamesini almak için evden ayrıldığında sanık Mehmet tarafından görülüp diğer sanıklara haber verilmesi üzerine 2 araçla olay yerine giden sanıkların izlemeye aldıkları ve eylem için yer ve zamanın müsait olduğunu tespit ettiklerinde her birinin maktule yanında bulundurduğu tabancalarla ateş ettikleri, yaralı olarak mağdur Ertan’ın aracına binerek kaçmak istediğinde de aracın önünü keserek kesin sonucu alıncaya kadar ateşe devam ederek öldürdükleri olayda;

Kan gütme saikinin varlığının kabulünün başkaca bir neden eklen-meksizin eylemin münhasıran kan gütme saikiyle işlenmesi halinde mümkün olacağı, sanıkların akrabası olan Orhan’ın maktul ve oğlu tarafından öldürüldüğü iddiası ile açılan kamu davasının derdest olduğu, sanıkların 48 gün önce meydana gelen bu olayın etkisinden kurtulup duydukları üzüntü ve kırgınlığı sona erdirip münhasıran kan gütme saikiyle hareket ettikleri açıklıkla anlaşılamadığından, bu nedenle kan gütme saikiyle adam öldürme suçunun unsurlarının oluşmadığı, ancak; olaya konu Orhan’ın öldürülmesine ilişkin dava dosyası ile 26.09.2005 günlü polis fezlekesinde bahsedilen Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2003/36018 sayılı hazırlık evrakı getirtilip tüm dosya ile birlikte incelenip değerlendirilerek;

1-Suç işleme kararının ne zaman alındığı ve eylemin ne zaman işlendiği mevcut kanıtlarla saptanarak, suç işleme kararı ile eylem arasında geçen zaman dilimi içerisinde ruhi sükunete ulaşıp ulaşmadığı hususları araştırılarak eylemin tasarlayarak adam öldürme niteliğinde olup olmadığının karar yerinde tartışılmaması,

2-Orhan’ın öldürülmesine ilişkin olarak maktul hakkında 765 sayılı TCK’nın 96. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verildiği gözönüne alındığında, tahrik hükümlerinin varlığı bakımından Orhan’ın öldürülmesi eylemine maktulün katkısının ne olduğu ve sanıkların etkilenmelerinin dereceleri araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar müdafiinin duruşmalı incelemede sundukları temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenlerle tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), 27.02.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA