kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/9784 E., 2007/2617 K.

KASTEN YARALAMA

“İçtihat Metni”

Kasten yaralama suçundan sanık N……’in yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (TARAKLI) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 9.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii ve O Yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 14.11.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Sanık müdafii ile O Yer C.Savcısının başkaca temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın sabıka kaydında gösterilen ve tekerrüre esas teşkil etmeyen, 2000 YTL’den aşağı miktardaki tecil edilmiş cezanın tekerrüre esas alınarak fazla cezaya hükmedilmesi,

2-Sanığın geçmişteki hali ve suç işleme hususundaki eğilimini içeren yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden 647 sayılı Kanunun 6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

3-Yargıç ve mahkemelerin her türlü kararlarında; başvurulabilecek yasa yolu, süresi, mercii ve şekillerinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekirken, hüküm fıkrasında bunların açıklanan biçimde belirtilmemesi suretiyle, 5271 sayılı CYY’nın 34/2 ve 232/6. maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafii ile O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 22.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA