kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/6838 E., 2006/19315 K.

“İçtihat Metni”

Kasten silahla basit yaralama suçundan sanık E…….’in yapılan yargılaması sonucunda; davanın düşürülmesine 5395 sayılı kanunun 5/a maddesi gereğince danışmanlık tedbiri uygulanmasına dair Doğubeyazıt Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.4.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 6.7.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

5395 sayılı Kanunun 49/1-b maddesi uyarınca aynı kanunun 5/1-a maddesinin kanunun yürürlük tarihi olan 15 temmuz 2005 tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe gireceğinin gözetilmeyerek yazılı şekilde sanık hakkında danışmanlık tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş o yer C. Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA,

Ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan sanık hakkında 5395 sayılı Kanunun 5/1-a maddesi uyarınca danışmanlık tedbiri uygulanmasına yönelik kısmın hükümden çıkartılmak suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 30/11/2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA