kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/3261 E., 2006/17461 K.

KAVGADA SİLAH ÇEKMEK

“İçtihat Metni”

Kavgada silah çekmek suçundan sanık B…..’ın yapılan yargılaması sonucunda; beraatine dair Didim Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 16.6.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 16.3.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Müştekinin ifadesinin alındığı ve şikayetçi olduğunu belirttiği 16.12.2004 tarihinde 5271 sayılı CMK.nun yürürlükte bulunmaması karşısında, davaya katılma usulünün 1412 sayılı CMUK.na tabi olacağı, müştekinin bu konudaki talebini içeren yazılı isteminin de bulunmaması nedeniyle tebliğnamenin 2 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Ancak;

Müştekinin aşamalarda benzer beyanı ile tanıklar P…. ve M…..’in hazırlıktaki ifadelerinden, sanığın tartışma sırasında ekmek bıçağı ile mağdurun üzerine yürüdüğünün anlaşılması karşısında eyleminin, 5237 Sayılı TCK.nun 86/2-3, e, 35 maddelerinde düzenlenen bıçakla yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılarak bu suçu oluşturduğunun kabulü halinde kavgada silah çekmek ve yaralamaya teşebbüs suçları için öngörülen cezalardan hangisinin lehe olduğu belirlenip lehe olan madde uyarınca ceza tayini, anılan suçların oluşturulmadığının kabulü halinde ise sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yaralamaya teşebbüs suçu yönünden değerlendirme yapılmadan kavgada silah çekmek suçunun 5237 sayılı TCK.nunda düzenlenmediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 1.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA