kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/883 E., 2006/19302 K.

“İçtihat Metni”

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan sanık B…..’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 13.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 19.1.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

1-Sanığın olay günü araç kullanırken trafik görevlilerince yapılan denetimlerde alkol testine tabi tutulduğu, 2.07 promil alkol aldığının tesbit edildiği, sanığın bu tutanağı imza etmediği, bunun üzerine Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünde alkol muayenesi yaptırıldığı ve 1.21 promil alkollü olduğu belirlendiğinden, mahkemece, sanığın 5237 sayılı TCK.nun 179/3. maddesi yollaması ile aynı Kanunun 179/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir.

5237 sayılı TCK.nun 179/3. maddesinde belirtilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluşması için, kişinin alkol ya da uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına karşın araç kullanması gerekir.

Oluşa ve dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, olay sırasında, sanığın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olduğuna ilişkin, dışa yansıyan herhangi bir davranışı saptanamadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, olay günü kollukça yapılan ve denetimde ve Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünce belirlenen alkol tesbit tutanaklarındaki promil miktarları gözetilerek, tıbbı bakımdan bilimsel verilere göre, sanığın kaç promil alkol alması durumunda alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olamayacağı konusunda, Adli Tıp Kurumundan bilimsel görüş alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tesbitine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde eksik soruşturma sonucu sanığın atılı suçtan hükümlülüğüne karar verilmesi,

2-Kabule göre de;

5237 sayılı TCK.nun 53/6. maddesinde belirtilen sürücü belgesinin geri alınmasına dair güvenlik tedbirinin yalnız taksirle işlenen suçlarda uygulanabileceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 29.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA