kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/8350 E., 2006/19455 K.

HAKARET SUÇU

KASTEN YARALAMA

“İçtihat Metni”

Kasten yaralama ve hakaret suçundan sanık C....’in yapılan yargılaması sonucunda; kasten yaralama suçundan MAHKUMİYETİNE ve hakaret suçundan ceza verilmesine yer omadığına dair (ANTALYA) 2. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 22.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 20.9.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

I-Sanık hakkında müessir fiil suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Müessir fiil suçundan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün;21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 Sayılı Kanunun 3-B maddesiyle değişik 1412 Sayılı CMUK’nun 305/1.maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından sanığın temyiz isteğinin aynı kanunun 317.maddesi gereğince REDDİNE,

II-Hükmün niteliği itibariyle temyizi kabil olduğu belirlenmekle;

Sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 125/1-4 ve 52.maddeleri uyarınca cezalandırılmasına ve aynı kanunun 129/1-3 ve CMK’nun 223/4-c.maddesi uyarınca sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair kurulan hükmün sanık tarafından temyizi üzerine yapılan incelemesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 sayılı TCK’nun 129.maddesi uyarınca hakaret suçunun haksız fiile tepki olarak işlendiğinin kabul edilmesi halinde doğrudan ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek sanığa adli para cezası tayin edildikten sonra yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş,sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi gereğince BOZULMASINA,ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

Sanığa 5237 sayılı TCK’nun 125/1-4 ve 52.maddeleri uyarınca 116 YTL adli para cezası verilmesine ilişkin kısmın hükümden çıkartılmasına ve ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmek suretiyle,

Sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA