kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/10250 E., 2007/3282 K.

KASTEN YARALAMA

KOŞULLU SALIVERME

“İçtihat Metni”

Eşe karşı kasten yaralama suçundan sanık S…… ‘nın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (HATAY) 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 27.2.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 20.11.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-5237 sayılı TCK’nun 53/3.maddesi uyarınca sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet,vesayet ve kayyımlığa ilişkin haklarını ancak koşullu salıverilme tarihine kadar kullanamayacağına karar verilebileceği gözetilmeyerek cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanamayacağına karar verilmesi,

2-Hüküm tarihi itibariyle 1412 sayılı CMUK’nun 305.maddesinin yürürlükte bulunduğu ve sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına esas teşkil eden ilamının bu madde uyarınca kesin nitelikte bulunması sebebiyle sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve buna bağlı olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş,sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi gereğince BOZULMASINA,ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322.maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

Sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına dair kısım ile sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet,vesayet ve kayyımlığa ilişkin haklarını cezasının infazı tamamlanıncaya ,kadar kullanamayacağına dair kısımların hükümden çıkartılmasına ve 5237 sayılı TCK’nun 53/3.maddesi uyarınca sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet,vesayet ve kayyımlığa ilişkin haklarını koşullu salıverilme tarihine kadar kullanamayacağına karar verilmesi suretiyle,

Sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 05.03.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA