kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2007/2365 E., 2007/3251 K.

CEZAYI AZALTICI TAKDİRİ NEDENLER

GEREKÇENİN YETERSİZLİĞİ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]

“ÖZET”

SANIĞIN MAĞDURU YARALADIĞI GÜN SİLAHIYLA EMNİYETE TESLİM OLDUĞU, OLAYI ANLATTIĞI, YARGILAMA AŞAMASINDAKİ BEYANLARININ DA BU DOĞRULTUDA OLDUĞU ANLAŞILDIĞINA GÖRE; CEZAYI TAKDİRİ AZALTICI NEDENLER HAKİMİN TAKDİRİNE BIRAKILMAKLA BERABER, GEREKÇENİN MAKUL VE MAKBUL OLMASI, VİCDANLARI RAHATSIZ ETMEYECEK HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUN OLMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

I-Sanık hakkında mağdur Özlem’i yaralamaktan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın mağdur Özlem’e karşı eylemi nedeniyle lehe kanun tespitinde 5237 sayılı TCK’nın hükümleri ile 765 sayılı TCK’nın hükümlerinin karşılaştırmasında, 5237 sayılı Yasa’nın 86/2. maddesini belirtirken ceza miktarı 4 aydan l yıla kadar hapis veya adli para cezası olmasına rağmen, 2 yıl hapis olarak düşünülmesi, yerinde düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.

Sanık müdafiinin temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve takdire göre yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA),

II-Sanığın, Rüştü’yü yaralamaktan kurulan hükme yönelik temyiz

itirazlarının incelenmesine gelince;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

1-Sanığın, mağdur Rüştü’yü 16.06.2004 günü saat 21.20’de emanetteki silahla yaraladığı, aynı gün saat 21.30’da silahla emniyete teslim olup olayı gerçekleştirdiğini açıkladığı, Cumhuriyet Savcılığında, Sulh Ceza Hakimliğinde ve yargılama aşamalarında olayı önceki beyanları doğrultusunda belirttiği, YCGK’nın 10.02.1992 gün 4-356/15 Esas ve sayılı kararı ile buna uygun istikrarlı uygulamalarda belirtildiği üzere, cezayı takdiri azaltıcı nedenler hakimin takdirine bırakılmakla beraber, gerekçenin makul ve makbul olması, hukuk kaidelerini zedelemeyecek, yasanın amacına aykırı düşmeyecek ve vicdanları rahatsız etmeyecek, hak ve nesafet kurallarına uygun olması gerektiğinden, takdiri indirim nedenini uygulamama gerekçesi olarak gösterilen “olaydan sonra kaçması, iki yıl sonra yakalanması ve suçunu saptırmak istemesi” nedenlerinin dayanağının neler olduğu gösterilmeden soyut olarak yazılı şekilde karar verilmesi,

2-5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddesine göre yapılan karşılaştırma sonucu, 765 sayılı TCK hükümlerinin sanık lehine olduğunun kabul edilmesine ve lehe olan yasanın tüm hükümleri ile uygulanmasının gerekmesine göre, suç eşyası tüfeğin 765 sayılı TCK’nın 36. maddesi yerine 5237 sayılı Yasa’nın 54/1. maddesine göre zoralımına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 11.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA