kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2005/12203 E., 2007/1319 K.

AĞIR PARA CEZASININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Yaralama suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre hükmün temyiz edilemez olduğu,

Anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CYY.nın 317.maddesi uyarınca sanık Osman ‘ın tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2- Sanık Osman ‘ın görevliye sövme suçuyla ilgili kurulan hükme yönelik temyize gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Olay tutanağında sövmeden bahsedilmemiş olması ve tanıkların olay yerinden uzakta bulunmaları nedeniyle söylenenleri duymadıklarını belirtmiş olmaları karşısında; suçun işlendiğine ilişkin kanıtlar gösterilmeden, yetersiz gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi;

2-Kabule göre de, 5252 Sayılı Yasanın 5. maddesi uyarınca ağır para cezalarının adli para cezasına dönüştüğünün gözetilmemesi,

3-5275 Sayılı Yasanın 122. maddesi ile 647 Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış olup, 5275 Sayılı Yasada süresinde ödenmeyen para cezalarına ilişkin olarak gecikme zammı öngörülmemesi nedeniyle gecikme zammına hüktmedilmeyeceğinin düşünülmemesi,

Yasaya aykırı ve sanık Osman ‘ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA