kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2005/12734 E., 2007/1301 K.

TEHDİT SUÇUNUN MADDİ VE MANEVİ UNSURLARININ OLUŞMASI

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; alkollü araç kullanan sanığın jandarma görevlilerince düzenlenen tutanakta alkol raporu aldırılmak üzere hastaneye götürülmek için araca bindirilmek istendiğinde sövdüğü ve tehdit ettiğinin belirtilmesine karşın, tanık Tevfik ‘in tehdit de bulunmadığını söylemesi karşısında; diğer tanıklardan bu durum sorulup araştırılarak sonucuna göre kanıtlar birlikte değerlendirilmek suretiyle tehdidin varlığının kabulü halinde görevliye etkin direnme suçundan hüküm kurulması aksi takdirde görevliye sövme suçundan hükümlülük kararı verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık Hüseyin ‘in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA