kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/2734 E., 2007/6246 K.

DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM KURULMASI

“İçtihat Metni”

Elektrik hırsızlığı suçundan sanık Hasan ‘ın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (ERGANİ) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 9.3.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 12.2.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

CMK.nun 223/1. maddesindeki “duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir” şeklindeki düzenlemeye göre mahkeme, artık son kararı verebileceğine, olayı aydınlatmak için yapılacak başka bir iş kalmadığına kanaat getirince mahkeme başkanı veya hakimin duruşmanın bittiğini açıkladıktan sonra hüküm vermesi gerekir. Madde metninin açıklığı karşısında duruşmanın bittiğinin bildirilmesi zorunludur.

Dosya kapsamına göre duruşmanın bittiği bildirilmeden, hüküm kurulması suretiyle, 5271 sayılı CMK.nun 223/1. maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan başkaca yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 3.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA