kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2005/12646 E., 2007/4244 K.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yakınanın, mektupla tehdit edildiğini ileri sürdüğü 8.1.2004 günlü dilekçesi üzerine 1.3.2004 tarihinde dava açıldıktan sonra, sulh ceza mahkemesinin 2004/98 E.sayılı dosyasına verdiği, mektuplardaki yazıların araştırılması isteğini içeren 16.4.2004 tarihli dilekçesine dayanılarak 16.7.2004 tarihinde bu davanın açıldığının anlaşılması karşısında, tarafları aynı olan davaların sanıkların aynı eylemleri mi yoksa farklı zamanlardaki eylemleri nedeniyle mi açıldığı araştırılıp saptanmadan beraatlerine ilişkin hükümler kurulması,

2- Kabule göre; mektuplardaki yazıların sanıkların eli ürünü olup olmadığı Adli Tıp Kurumundan sorulmadan yakınanın açıklamasına dayanılarak, kanıtları gösterilmeden suç tarihlerinde olay yerinde olmadıkları biçimindeki yetersiz gerekçeyle beraatlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA