kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/876 E., 2007/4241 K.

ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

TEHDİT

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın yakınanı “... bu eve girmeye yürek ister, eve yerleştirsen çok kötü sonuçlar doğar...” diyerek tehdit etttiğinin iddia edilmesi karşısında, tehditi duyduğu bildirilen tanık Zeki dinlenilip, yakınanın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden söz ederek tehdit edip etmediği hususu araştırılmadan, eksik soruşturma sonucu eylemin kovuşturulması yakınmaya bağlı tehdit suçunu oluşturacağının kabulü ile yakınmanın geri alınması nedeniyle kamu davasının düşürülmesine hükmolunması,

Yasaya aykırı ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA