kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/1332 E., 2007/4046 K.

DURUŞMA TUTANAĞININ HÜKMÜNÜN BAĞLAYICILIĞI

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Ankara 10.Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/69 Esas sayılı dava dosyasının celp edilip incelemesine ilişkin 5.11.2004 tarihli oturumun (3) numaralı ara kararı yerine getirilmeden ve bu davaya ait iddianamenin onaylı bir sureti dosyaya konmadan; getirtilip incelenen başka dava dosyalarına ilişkin bilgiler esas alınıp “Ankara 10.Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/69 Esas sayılı dosyası incelendiğinde bu davanın mükerreren açıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi bu suretle hükümde karışıklığa ve sonucunda gerekçesizliğe yol açılması,

Yasaya aykırı ve katılan Yenimahalle Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA