kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/10138 E., 2007/1295 K.

TEHDİT

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın yazdığı mektupta yer alan “zannetmeki uçan kuş hep yukarıda kalır bir gün aç kalır veya susuz kalır saati gelir toprak ihtiyacını giderir, ben de öyle misal senin yanına geleceğim sen de şaşırmış olacaksın” biçimindeki sözlerin, tarafların olay öncesindeki konumları, karşılaşma nedenleri de gözetilerek katılanın kendisinin veya bir yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına mı yoksa sair bir kötülüğe mi yönelik olduğu tartışılmadan ve sanığın eyleminin, hangi nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 106/1 maddesinin ilk cümlesi kapsamında kaldığının kabul edilidiği açıklanıp gösterilmeden, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık Himmet Okatan’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA