kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2005/10531 E., 2007/1266 K.

BARONUN MÜDAFİİ TAYİNİ

CEZAİ EHLİYETİNİN BELİRLENMESİ

MÜDAFİİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Yöntemince kamu davasına katılmadığı,

Anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CYY.nın 317.maddesi uyarınca yakınan Ayşe ve İbrahim Volkan’ın tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2- Sanık İbrahim Volkan’ın tehdit ve sövme eylemlerine gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

a- Adli Tıp Kurumu 4.İhtisas Kurulu’nun 17.12.2004 tarihli raporu ile cezai ehliyeti bulunmadığı belirlenen sanığa yargılama tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYY.nın 138. (ve 5271 sayılı Ysaanın 150.) maddesi uyarınca müdafii atanması gerektiği gözetilmeden, müdafii bulunmayan ve kendisini savunamayacak durumda olan kişi hakkında yargılama yapılarak hüküm kurulması,

b- Kabule göre de; 765 sayılı TCY.nın 46.maddesi uyarınca karar verilebilmesi için, öncelikle sanığın işlediği iddia edilen suçları işleyip işlemediğinin araştırılması ve eylemleri işlemediğinin anlaşılması ya da işledinin kanıtlanamaması durumunda beraatine, işlediğinin kabul edilmesi durumunda ise anılan madde uyarınca, karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiy ve sanık İbrahim Volkan temsilcisinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA