kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/6641 E., 2007/9651 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR

“İçtihat Metni”

Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan sanık İsmail ‘ın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (AKSARAY) 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 7.2.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 21.4.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Sanık hakkında belirlenen kısa süreli hapis cezasının ertelenmiş olması nedeniyle, 5237 sayılı TCY.nın 53.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanamayacağından, sanık hakkında belli haklardan yoksun bırakılma cezasına hükmedilmemesi yerinde olduğundan tebliğnamedeki bu konuya ilişkin eleştiriye katılınmamıştır.

Dosya kapsamına göre başkaca temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında belirlenen otuz gün hapis cezasının 5237 sayılı TCY.nın 50. maddesinin 3. fıkrası gereğince aynı yasa maddesinin 1.fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.6.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA