kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/8830 E., 2006/19441 K.

LEHE KANUN UYGULAMASINDA USUL

MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

“İçtihat Metni”

Meskun mahalde silah atmak ve sarhoşluk suçlarından sanık H…. K…..’ın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (KİRAZ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 25.8.2004 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 2.10.2006 tarihli yazısıyla dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

CMUK’nun 386/2. maddesinde, ceza kararnamesi ile hafif veya ağır para cezasına veya 3 aya kadar hafif hapis cezasıyla birlikte ayrıca bu suça bağlı olarak zoralım kararına da hükmedilebileği öngörülmüş olup, maddenin 3. fıkrasında ise paraya çevirmenin hafif hapis cezasına hasredilmiş olması karşısında, ceza kararnamesi ile hapis cezası hükmedilip bu cezanın da paraya çevrilmesinin mümkün bulunmadığı, bu kararın duruşmalı incelemeye dayanılması gerekli olup, ceza kararnamesiyle 765 sayılı TCK.nun 95/2. maddesiyle aynen infazına karar verilen erteli mahkumiyetin aynı kanunun 466/1.maddesi uyarınca hapisten çevrilmiş ağır para cezası olduğu ve aynen infazına karar verilen hükmün türü ve niteliği itibariyle hükmün temyiz edilebilir bulunduğu anlaşılmakla yapılan incelemede;

Ceza kararnamesi ile hapisten çevrili erteli mahkumiyetin aynen infazına hükmedilemeyeceği nazara alınarak duruşma açılıp bir karar verilmesi gerekirken ceza kararnamesi ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA,

Ancak;

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 7. ve 5252 sayılı kanunun 9. maddesi gözetilerek,

Sanığa atılı saldırgan sarhoşluk ve meskun mahalde silah atmak suçlarının gerektirdiği cezanın miktar ve nev’i itibariyle tabi olduğu 765 sayılı TCK.nun 102/5. maddesine göre hesaplanan iki yıllık zamanaşımının mahkumiyet hükmü ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla; 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca sanık hakkındaki davanın ORTADAN KALDIRILMASINA, 30/11/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA