kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/6485 E., 2007/9889 K.

TEHDİT SUÇUNUN OLUŞMASI

“İçtihat Metni”

Silahla müessir fiile teşebbüs ve ölümle tehdit suçlarından sanık Mustafa ‘nın yapılan yargılaması sonucunda; BERAATİNE dair (SUSURLUKSulh Ceza Mahkemesinden verilen 22.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi Üst C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 17.04.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

1.Oluşa uygun kabule göre, ilk derece mahkemesinin tanık anlatımlarını değerlendirerek yaralamaya kalkışma suçundan dolayı tanık Ayşe’nin anlatımını neden kabul etmediğini yasal ve yeterli gerekçe göstererek kararda tartışmış olması nedeniyle, atılı yaralamaya kalkışma suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle verilen beraat kararı yerinde olduğundan; tebliğnamedeki 1 nolu düşünceye iştirak olunmamıştır.

Yapılan yargılama ve toplanan kanıtlara, gerekçeye,hakimin kanaat ve takdirine göre Üst C.Savcısının yaralamaya kalkışmak suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2.Sanık hakkında tehdit suçundan verilen beraat kararına ilişkin yapılan temyiz istemine gelince:

Sanığın “daha önce seni bıçaklamış idim ucuz kurtuldun bu kere seni öldüreceğim” biçimindeki sözleriyle mağduru tehdit ettiği kabul edildiği halde, öfkenin suç kastını kaldıran bir etkisinin bulunmadığı, bir tehlike suçu olan tehdidin, bu suçla korunan hukuki yararı ihlal etmeye objektif olarak elverişli (ciddi) olmasının yeterli olduğu, ayrıca mağdur üzerinde korkutucu etki yaratmasının aranmadığı gözetilerek, tehdit suçunda olgusal bir sorun olan tehdidin ciddi olup olmadığı, eylemin işlendiği ortama, olaya özgü koşullara, tarafların bedensel ve ruhsal durumlarına göre, tehdit edici sözün gerçekleşme olasılığı ve mağdurun iradesini etkileme derecesi ölçüleri içinde tartışılıp değerlendirilerek, sonuca varılması yerine, salt kavga sırasında öfkeyle söylenen sözlerin ciddilik (korkutuculuk) özelliği bulunamayacağı biçimindeki önceden varsayımsal bir kabule dayanılarak yasal temelden yoksun gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Yasaya aykırı ve Üst C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenle BOZULMASINA 02.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA