kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/5066 E., 2007/10887 K.

AKIL HASTALIĞI

GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMETME

TAZMİNAT İSTEMİ

“İçtihat Metni”

Gündüzleyin konut dokunulmazlığını ihlal ve sövme suçlarından sanık Makbule ‘nin yapılan yargılaması sonucunda; 5237 sayılı TCK.nun 32/1.maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair (KONYA) 3.Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 2.3.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 30.03.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-5237 sayılı 32/1.maddesi gereğince hakkında ceza tertibine yer olmadığına karar verilen sanık hakkında aynı madde gereğince güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2-5237 sayılı TCK.nun 32/1.maddesi gereğince sanık hakkında ceza tertibine yer olmadığına karar verilmesi karşısında katılanın manevi tazminat talebi yönünden hukuk mahkemesinde dava açmakta serbestine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 17.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA