kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2000/8344 E., 2000/9035 K.

KÜÇÜĞÜ ZORLA ALIKOYMA

 

“ÖZET”

SANIĞIN, BİRLİKTE YAŞADIĞI TORUNU MAĞDURUN EVDEN GÖTÜRÜLMESİ ÜZERİNE GELİNİ MÜŞTEKİ İLE MAĞDUR YÖNÜNDEN ANLAŞMAZLIK ÇIKTIĞI, SONRADAN ANLAŞTIKTAN, GEÇİCİ ÇEKİŞME SIRASINDAKİ OLUŞ; TORUNUNA KARŞI SEVGİSİNDEN KAYNAKLANDIĞININ KABULÜNÜ ZARURİ KILIP, ORTADA GAYRİ MEŞRU BİR ALIKOYMA BULUNMADIĞINDAN BERAATINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

12 yaşından küçük çocuğu rızası dışında alıkoymaktan sanık Nesime’nin yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair (Akıncılar Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 05/03/1999 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından süresinde dilekçeyle istenmek ve dava evrakı C. Başsavcılığının 19/06/2000 tarihli tebliğnamesiyle gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü;

Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görmemiştir. Ancak;

Sanığın kendi evinde ölen oğlu ile oğlunun karısı müşteki ve torunu ile birlikte yaşadıkları oğlunun ölümünden sonra birlikte yaşamanın bir süre daha devam ettiği müştekinin uzun süren beraberliğe rağmen evi terk ederek kendi ailesinin evine gitmesi üzerine sanığın torunu olan mağdur yönünden anlaşmazlık çıktığı, sonradan sanık ile gelini olan müştekinin yaşlı sanığın torun sevgi ve özlemine uygun şekilde aralarında anlaştıkları gözetildiğinde, arada meydana gelen sürtüşmenin geçici ve sanık için torununa olan sevgisinden kaynaklandığı kaldı ki, büyükanne olarak velayet hakkı olmasa bile torunu ile kişisel ilişki kurma hakkına sahip bulunduğu ve iradesinin torun sevgisini bakım ve gözetim yükümlülüğünden de kaçmadan sürdürmekten ibaret olduğu, bu nedenle geçici çekişme arasındaki oluşta, uygulanan maddede öngörülen suç kastı haksız ve gayri meşru şekilde alıkoymayı gerektirici olduğundan, bu unsurun gerçekleştiğinin kabulünün sanığın iradesine, hak ve nesafet kurallarına uygun düşmeyeceği gözetilerek sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 14/09/2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA