kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/21700 E., 2007/8631 K.

MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI

 

“ÖZET”

5237 SAYILI YASA’NIN 150/2. MADDESİNDEKİ MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI KAVRAMI 765 SAYILI YASA ‘NIN 522. MADDESİNDEKİ HAFİF VE PEK HAFİF ÖLÇÜTLERİ İLE BENZERLİĞİ BULUNMADIĞI, AYRI BİR KAVRAM OLDUĞU VE DAHA ÇOĞUNU ALABİLME OLANAĞI VARKEN YALNIZCA GEREKSİNİMİ KADAR VE DEĞER OLARAK DA AZ OLAN ŞEYİ ALMA VE OLAYIN ÖZELLİĞİ İLE SANIĞIN KASTI DA DEĞERLENDİRİLEREK UYGULANABİLECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Orhan hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (İzmir Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 22.03.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılıgı’ndan onama isteyen 04.10.2006 tarihli tebligname ile 17.11.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

5237 sayılı TCY’nin 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCY’nin 522. maddesindeki “hafif” ve “pek hafif” ölçütleri ile her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı”nın 5237 sayılı Yasa’ya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu; bunun, daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olayda koşulları bulunmadığı halde, sadece suça konu şeyin değerinin azlığına dayanılarak cezadan indirim yapılması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre, sanık Orhan savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usui ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA), 10.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA