kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2008/4283 E., 2008/5472 K.

ETKİN PİŞMANLIK

YAĞMA

 

“ÖZET”

YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN 168/3. MADDESİNDEKİ ETKİN PİŞMANLIK DÜZENLEMESİNİN KESİNLEŞEN İLK HÜKÜM ÖNCESİNDE YAPILAN İADEYİ KAPSAMASI İTİBARİYLE, HÜKÜMLÜLERİN UYARLAMA AŞAMASINDA KURULAN HÜKÜMDEN ÖNCE YAĞMAYA KONU PARAYI İADE ETMESİ NEDENİYLE HAKLARINDA 5237 SAYILI TCK’NIN 168/3. MADDESİ UYARINCA İNDİRİM YAPILAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Yağma ve ırza geçme suçlarından hükümlüler Özgür ve Ahmet’in haklarında 5237 sayılı TCK’nın uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili olarak (İsparta Ağır Ceza Mahkemesi)’nden bozma üzerine verilen 15.11.2007 gün ve 2007/160 Esas, 2007/264 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi hükümlüler müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen 5237 sayılı Kanun’un uygulanması talebinin reddine ve 765 sayılı TCK’ya göre verilip kesinleşen hükmün lehe olması nedeniyle ırza geçme suçundan kurulan hüküm usul ve kanuna uygun olduğundan, yerinde görülmeyen hükümlüler müdafiin temyiz itirazlarının reddiyle (ONANMASINA),

Hükümlüler hakkında yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise,

Yağma suçuna ilişkin 168/3. maddesindeki etkin pişmanlık düzenlemesinin kesinleşen ilk hüküm öncesinde yapılan iadeyi kapsaması itibariyle, hükümlülerin uyarlama aşamasında kurulan hükümden önce yağmaya konu parayı iade etmesi nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168/3. maddesi uyarınca indirim yapılamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, hükümlüler müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 29.05.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA