kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/8557 E., 2007/5095 K.

ADLİ TIP RAPORU

ÇEHREDE SABİT İZ

KASTEN YARALAMA

 

“ÖZET”

ADLİ TIP KURUMU’NDAN ALINAN RAPORA GÖRE, MAĞDURUN YÜZÜNDEKİ YARANIN ÇEHREDE SABİT İZ OLUŞTURACAK ŞEKİLDE OLDUĞU, EYLEMİN 765 SAYILI YASA’NIN 456/2. MADDESİNDE DÜZENLENDİĞİ, AYNI DÜZENLEMEYE PARALEL DÜZENLEMENİN 5237 SAYILI YASA’NIN 87/1-C MADDESİNDE BULUNDUĞU GÖZETİLEREK YENİDEN RAPOR ALINMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Bozmaya uyularak alınan mağdur Gülnur hakkındaki Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Kurulu’nun 26.10.2005 tarih ve 6386 sayılı raporunda “sol dudak üst kısmında dışa doğru yatay seyirli ilerleyerek 4 cm kadar sonra yukarı kıvrılıp 3 cm daha devam eden ciltten hafif çöküklük ve koyu renk gösteren keşi skarı mevcut olduğu, sol yanaktaki yara izinin; belirli bir mesafeden, belirgin bir dikkat sarf etmeden, ilk bakışta dikkat çektiğine göre, çehrede sabit eser niteliğinde olduğunun” belirtilmesine, çehrede sabit iz oluşturacak şekilde yaralama eyleminin 765 sayılı TCK’nın 456/2. maddesinde düzenlenmesine, aynt düzenlemeye paralel olarak 5237 sayılı Yasa’nın 87/1-c maddesinde “yüzünde sabit jz” olarak kanuni tarifin yapılmış olmasına, her iki yasada öngörülen ölçütlerin aynı olduğunun anlaşılmasına göre, 5237 sayılı Yasa’daki ölçütlere göre yeniden rapor alınmasına gerek bulunmadığından tebliğnamenin karşı düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanık müdafiinin temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve takdire göre yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle hükmün (ONANMASINA), 20.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA