kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/8543 E., 2007/5065 K.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

KASTEN YARALAMA

UZLAŞMA

 

“ÖZET”

SUÇ TARİHİNDE 15-18 YAŞ GRUBUNDA OLAN SANIK HAKKINDA BELİRLENEN CEZANIN ADLİ PARA CEZASI OLMASI VE ATILI SUÇUN ALT SINIRININ 2 YILI AŞMAMASINA GÖRE, HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5395 SAYILI YASA’NIN 23 VE 24. MADDELERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI TARTIŞILMALIDIR. MAĞDUR HAKKINDAKİ TÜM RAPORLAR VE VARSA TEDAVİ EVRAKI BİRLİKTE ADLİ TIP İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİNE GÖNDERİLİP 5237 SAYILI YASA ‘NIN 86. MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖLÇÜTLERE GÖRE USULÜNE UYGUN RAPOR ALINIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR. 5275 SAYILI YASA YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE 647 SAYILI YASA YÜRÜRLÜKTEN KALKTIĞINDAN, SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZALARINA GECİKME ZAMMI UYGULANMASI OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

1- Suç tarihi itibariyle 15-18 yaş grubunda olan sanık hakkında
belirlenen cezanın adli para cezası olmasına ve üzerine atılı suçun ait sınırının
2 yılı aşmamasına göre, hükümden sonra 15.07.2005 tarihinde yürürlüğe
giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. ve 24. maddelerinin uy
gulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmasında zorunluluk bulun
ması,

2- Katılan mağdur Bülent hakkındaki tüm adli raporları ve varsa tedavi evrakı birlikte Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesine gönderilip 5237 sayılı Yasa’nın 86. maddesinde belirtilen ölçütlere göre usulüne uygun rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi,

3- 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 122, maddesi ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun’un yürürlükten kaldırılmış olup aynı kanunda süresinde ödenmeyen para cezalarına ilişkin gecikme zammı öngörülmemesine göre, gecikme zammı uygulanması olanağı bulunmadığının gözetilmemesi,

4- Kabule göre de; 1 ay 6 gün hapis cezasının 647 sayılı Yasa’nın 4. maddesine göre günlüğü 11 YTL’den paraya çevrildiğinde 396 YTL olarak hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde fazla para cezasına hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 20.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA