kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2008/17617 E., 2008/12611 K.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

LEHE KANUN UYGULAMASI

YASA YOLU

 

“ÖZET”

5728 SAYILI YASA’NIN GEÇİCİ ½. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA; 5275 SAYILI YASA’NIN 98. MADDESİNE GÖRE, C.SAVCISININ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE İNFAZIN DURDURULUP DURDURULMAYACAĞI KONUSUNDAKİ İSTEMİ ÜZERİNE MAHKEMECE BU HUSUSTA DOSYA ÜZERİNDE VERİLEN KARARIN TEMYİZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Fuafın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair 11.12.2007 tarihli kararın aynen infazına dair (Zile Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 13.02.2008 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 23.06.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

08.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesinin 2. fıkrasının, MBu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahkumiyet kararlan hakkında, lehe kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 98 ila 101. maddeleri dikkate alınmak ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir” hükmü uyarınca 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 98. maddesine göre, o yer Cumhuriyet Savcısının, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve infazın durdurulup durdurulmayacağı konusundaki istemi üzerine mahkemece bu hususta dosya üzerinde verilen kararın, temyizi mümkün olmadığı, itirazı kabil kararlardan olduğu, 5271 sayılı CMK’nın 264. maddesine göre de, kanun yolunun ve merciinin belirlenmesinde yanılma, başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağından, hükümlünün dilekçesi itiraz niteliğinde kabul edilerek itirazın merciince incelenmesi için dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE, 07.07.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA