kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2008/2575 E., 2008/10138 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

TEKERRÜRE ESAS CEZA

 

“ÖZET”

TEKERRÜRE ESAS ALINAN PARA CEZASININ CEZA KARARNAMESİ ÎLE VERİLDİĞİNDEN TEKERRÜRE ESAS ALINAMAYACAĞI GÖZETİL-MELİDİR. 5237 SAYILI TCK’NIN 53. MADDESİNE GÖRE; KENDİ ALÎ SOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET, VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT HİZMETTE BULUNMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNİN KOŞULLU SALIVERME TARİHİNE KADAR, DİĞER HAK YOKSUNLUKLARININ İSE İNFAZIN TAMAMLANMASINA KADAR UYGULANACAĞI HÜKÜMDE GÖSTERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Kasten yaralama suçundan sanık Erkan’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Dikili Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 17.04.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 15.02.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas alınan, Dikili Sulh Ceza Mahkemesi’nin 14.02.2005 tarih 2005/84-52 sayılı ilamı ile hük-molunan doğrudan para cezasının, ceza kararnamesi ile verilmiş olması nedeniyle tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması,

2- 5237 sayılı TCK’nın 53/1-c maddesinde belirtilen kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkında; vesayet veya kayyımlığa ait hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca koşullu salıverme tarihine kadar, diğer hak yoksunluklarının ise infazın tamamlanmasına kadar uygulanacağının hükümde gösterilmesi,

3- Hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMY’nin 231. maddesi uyarınca; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 04.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA