kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/22207 E., 2004/1520 K.

SAHTECİLİK

 

 

 

 

“ÖZET”

SUÇA KONU SENETTE EKLEME SURETİYLE SAHTECİLİK YAPILIP YAPILMADIĞINA İLİŞKİN İNCELEMESİ YAPTIRILMADAN EKSİK SORUŞTURMA İLE KARAR VERİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Sahtecilik suçundan sanık Ersoy hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nın 347/ilk, 59/2, 647 sayılı Kanunun 4, 6. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Kocaeli İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.12.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 12.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Suça konu senette ekleme suretiyle sahtecilik yapılıp yapılmadığına ilişkin bilirkişi incelemesi yaptırılmadan eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ersoy’un temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 19.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA