kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2006/10604 E., 2008/978 K.

İZİNSİZ SİLAH KULLANMAK

 

“ÖZET”

SANIĞIN İKİ ADET TABANCAYI SATTIĞI SIRADA KOLLUK TARAFINDAN YAKALANMASI EYLEMİ BİREYSEL SATIŞ OLARAK DÜŞÜNÜLEMEZ.

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçundan sanık Aydın’ın yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Edirne Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 29.12.2005 gün ve 430 esas, 496 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmaiı olarak incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 08.12.2006 günü Daireye gönderilmekle incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmolunan cezanın miktarı itibariyle sanık müdafiinin duruşmaiı inceleme isteminin CMUK’nın 318. maddesi uyarınca oybirliğiyle (REDDİNE),

Dosya üzerinden yapılan incelemede;

Sanığın iki adet tabancayı sattığı sırada kolluk tarafından yakalanmış olduğunun anlaşılması karşısında tebliğnamedeki eylemin bireysel satış olduğuna ilişkin bozma düşüncesine katılınmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanık Aydın müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (ONANMASINA), 14.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA