kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2001/3630 E., 2001/3312 K.

KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLAMA

YAZILI EMİR YOLU

ZORALIM

 

 

 

 

“ÖZET”

1- “KANIT BELİRLENMESİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ” YAZILI EMİR KURUMUNA KONU EDİLEMEZ. 2- TCK.NUN 55/İLK MADDESİNİN 4. BENDİNE GÖRE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLAR HAKKINDA “KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIĞA” HÜKMEDİLEMEZ. 31. MADDEDEKİ GEÇİCİ SÜRELİ YASAKLAMANIN ÜST SINIRI 3 YILDIR. 3- SANIĞA AİT OLMAYIP SUÇ OLUŞTURMAYAN SUÇ EŞYASININ -SOMUT OLAYDA EŞARBIN-“ZORALIMINA” DEĞİL “İLGİLİLERE GERİ VERİLMESİNE” KARAR VERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Kasten adam öldürmek suçundan sanık Halil’in TCK.nun 452/1, 55/3, 59/2, 31, 33, 36, 40. maddeleri gereğince 4 yıl 8 ay 20 gün ağır hapis cezası gerekir” görüşüyle,

Çoğunluk görüşüne katılmayan bir kurul üyesi ise; sanığın eyleminin iki ayrı suçu oluşturmayıp TCK.nun 266 ve 269. maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu, Yerel Mahkeme Kararının bu gerekçeyle bozulması gerektiği görüşüyle itirazın kabulü yönünde oy kullanmışlardır.

Sonuç: Açıklanan nedenle, Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının (KABULÜ) ile, Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin 17.4.2001 gün ve 3827/4434 sayılı kararının kaldırılarak Yerel Mahkeme hükmünün (ONANMASINA), 19.6.2001 günü gerekçede oyçokluğu, sonuçta oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA