kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2004/5482 E., 2004/6274 K.

IRZA GEÇME

MAĞDURUN RIZASI

 

“ÖZET”

KENDİNE YÖNELİK EYLEMLERİN UMUMİ YERLERDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE RAĞMEN MAĞDURUN KİMSEDEN YARDIM İSTEMEMESİ, HER SEFERİNDE SANIK İLE BU YERLERE GİTMEYİ SÜRDÜRMESİ, UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN VE TESELSÜL EDEN EYLEMLERİ EN YAKINLARINA DAHİ SÖYLEMEMESİ, ANNESİNİN SIKIŞTIRMASI ÜZERINE TEHDİTLE VE İSTEĞİ DIŞINDA SANIĞIN BU EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ İLERİ SÜRMESİ, ATILI SUÇLARIN RIZAYA DAYALI OLARAK İŞLENDİĞİNİN KABULÜNÜ GEREKTİRMİŞTİR

“İçtihat Metni”

Zorla kaçırılıp alıkoyma ve ırza geçme suçlarından sanık Fikret’in yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair (Bursa Beşinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.3.2004 gün ve 2002/42 Esas, 2004/62 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafi tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Kendine yönelik eylemler hamam ve cami tuvaleti gibi umumî yerlerde gerçekleştirilmesine rağmen mağdurun kimseden yardım istemediği, her seferinde bu yerlere sanıkla gitmeyi sürdürdüğü, uzun bir süreden beri devam eden ve teselsül eden eylemleri en yakınlarına dahi söylemediği, annesinin farkedip sıkıştırması üzerine tehditle ve isteği dışında sanığın bu eylemleri gerçekleştirdiğini ileri sürmeye başladığı, kendini haklı göstermek düşüncesiyle bu tarz bir anlatımda bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği, atılı suçların rızaya dayalı olarak işlendiği ve sanığın buna göre cezalandırılması gerektiği halde yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 30.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA