kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/1833 E., 2002/1762 K.

MEMNU HAKLARIN İADESİ

 

“ÖZET”

MEMNU HAKLARIN İADESİ TALEBİ İNCELENİRKEN, ZORUNLU BELGELER TAM VE EKSİKSİZ OLARAK DOSYAYA KONULMALI, YASADA BELİRLENEN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YAPILMALI VE TCK.NUN 122 VE 123. MADDELERİNDE YAZILI MÜDDETLERİN GEÇİP GEÇMEDİĞİ KESİN OLARAK SAPTANDIKTAN SONRA SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Ankara Bir Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 17.11.1998 gün ve 1995/17 Esas 1998/144 Karar sayılı ilamı ile 4126 sayılı Kanunla değişik 3713 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince bir yıl hapis ve 100.000.000 lira ağır para cezasına hükümlü Murat’ın memnu haklarının iadesi talebini içeren 5.9.2002 tarihli dilekçesi üzerine yapılan inceleme sonunda; memnu haklarının iadesine dair (Ankara Onuncu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 5.9.2002 gün ve 2002/37 D.iş sayılı Kararın Yargıtayca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğ-name ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Hükümlünün memnu hakların iadesi talebi ile ilgili olarak CMUK.nun 417. maddesinde belirtilen ibrazı zorunlu belgelerin tam ve eksiksiz olarak dosyaya konulmasının temini ile aynı Yasanın 418. maddesi uyarınca gerekli araştırma ve soruşturma yapılıp TCK.nun 122 ve 123. maddelerinde yazılı müddetlerin de geçip geçmediği kesin olarak belirlendikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve yetersiz belgelere dayanılarak yazılı şekilde istemin kabulüne karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 16.9.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA