kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2004/6989 E., 2004/7800 K.

GEREKENİN YASAL OLMASI

UYUŞTURUCU SATMAK

 

“ÖZET”

1) KENDİ İÇİNDE VE HÜKÜMLE BU NEDENLE YASAL VE GEÇERLİ SAYILMASINA OLANAK BULUNMAYAN GEREKÇE İLE HÜKÜM KURULMASIDIR. 2) SUÇA KONU HAPLARLA İLGİLİ OLARAK ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 5. İHTISAS KURULUNDAN GÖRÜŞ SORULARAK, SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Uyuşturucu satmak suçundan sanık Cemal’in yapılan yargılanması sonunda; Vasıf değiştiren izinsiz ilaç satmak suçundan hükümlülüğüne ilişkin (İzmir Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 17.3.2003 gün ve 2002/264 esas, 2003/63 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi 4.11.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak;

1- Anayasanın 141/3. ve CMUK’nun 32. maddelerine göre, mahkeme kararlarının gerekçeli olarak yazılması zorunludur, CMUK’nun 260. maddesinde ise; hükmün gerekçesinde nelerin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Gerekçenin akla, hukuka ve dosyadaki delillere uygun olması, çelişki taşımaması gerekir, kendi içinde çelişki taşıdığında yada hükümle çeliştiğinde yasal bir gerekçeden söz edilemez. Bu durum CMUK’nun 308. maddesinin 7. bendi uyarınca mutlak bozma nedeni oluşturur.
Hükmün gerekçesinde bir yandan, suça konu hapların kullanmak amacı ile bulundurulduğu belirtilirken, hüküm fıkrasında, (izinsiz ilaç satmak suçu nedeniyle) TCK’nun 409. maddesi uyarınca karar verilmiştir. Ortaya çıkan bu çelişkiler nedeniyle, hükmün yasal gerekçe içerdiği kabul edilemez.

Açıklanan bu durumlara göre; kendi içinde ve hükümle çelişen, bu nedenle yasal ve geçerli sayılmasına olanak bulunmayan gerekçe ile hüküm kurulması,

2- Dosyada mevcut İzmir Adli Tıp Kurumunun raporunda da belirtildiği gibi, suça konu haplarla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 5. İhtisas Kurulundan görüş sorularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri yerine eksik inceleme ile yazıtı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 29.6.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA