kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/12075 E., 2004/11527 K.

GÖREVİ SAVSAMA

 

“ÖZET”

CEZAEVİ KARAKOL KOMUTANI SANIĞIN, ÖDENEK OLMAMASI GEREKÇESİYLE, TUTUKLULARIN DURUŞMA NEDENİYLE İL DIŞINA NAİIL İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEME BİÇİMİNDEKİ EYLEMİNDE GÖREVİ SAVSAMA SUÇUNUN HUKUKA AYKIRILIK ÖĞESİNİN NE SURETLE GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteminin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Suç tarihinde cezaevi karakol komutan vekili olan sanığın, Jandarmaya ödenmesi gereken ödeneklerin ödenmemesi gerekçesiyle, tutukluların duruşma nedeniyle il dışına nakil işlemini gerçekleştirmeme biçimindeki eyleminde, görevi savsama suçunun hukuka aykırılık öğesinin ne surette oluştuğu açıklanmadan yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

2- Kabule göre de; para cezaları belirlenirken hükümden sonra yürürlüğe giren ve TCY.nin 30. maddesini değiştiren 4806 sayıtı Yasanın 1. maddesi hükmünün gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık Gökcan’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi asamadan başlayarak sürdürüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA