kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/11354 E., 2004/973 K.

3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

 

“ÖZET”

3091 SAYILI YASANIN 15. MADDESİNDEKİ SUÇUN OLUŞABİLMESİ İÇİN, MÜTECAVİZİN İKİNCİ VE DAHA SONRAKİ TECAVÜZ VE MÜDAHALELERİNİNDE, BİRİNCİSİNDE OLDUĞU GİBİ İDARE TARAFINDAN SAPTANIP MEN KARARI VERİLMESİ VE BU KARARIN İNFAZ EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

“İçtihat Metni”

3091 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Tahir’in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (Erbaa Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 25,12.2001 gün ve 197 esas, 647 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve O Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 5.11.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

3091 sayılı Yasanın 15. maddesindeki suçun oluşabilmesi için, mütecavizin ikinci ve daha sonraki tecavüz ve müdahalelerinin de, ilkinde olduğu gibi idare tarafından saptanıp men kararı verilmesi ve bu kararın da infaz edilmesi zorunlu olup; Sanık hakkında, ilk iki tecavüzünden sonra 3091 sayılı Yasaya aykırılık suçundan açılan önceki davanın 4616 sayılı Yasa uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelendiği, incelenen dava konusu üçüncü tecavüzü nedeniyle ise idarece verilmiş bir men kararı bulunmadığı, bu nedenle de atılı suçun unsurları oluşmadığı gibi suça konu yerin belediye sınırları içerisinde olması nedeniyle TCK.nın 513/2. madde ve fıkrasında yazıtı suçun da oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş Sanığın ve O Yer C. Savasının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 13.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA