kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/21973 E., 2004/1519 K.

GÖREV

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

 

“ÖZET”

TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP YEREL YÖNETİMLERİN İL, BELEDİYE VE KÖYLERDEN OLUŞTUĞU; TTK.NUN 688. VE 689. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN BONODA BULUNMASI ZORUNLU ÖĞELERDEN DÜZENLEME YERİ OLARAK KÖY ADININ YAZILI OLMASININ YETERLİ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI KARŞISINDA; SUÇUN SUBUTU HALİNDE TCK.NUN 342/1. MADDESİNE UYAN SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN DELİLLEİI TAKDİR VE TARTIŞMANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Sahtecilik suçundan sanık Ahmet hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 347/2, 647/2, 647/4-6. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Osmaniye İkinci Aslîye Ceza Mahkemesi)nden verilen 15.11.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 15.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasanın 127 ve 442 sayılı Köy Yasasının 7. maddelerine göre tüzel kişiliğe sahip yerel yönetimlerin İl, Belediye ve Köylerden oluştuğu, Yargrtay Hukuk Genel Kurulu, Onbirinci ve Onikinci Hukuk Daireleri ve Dairemizin kararlarında yinelenerek belirtildiği ve uygulamada yerleşip süreklilik kazanan görüş doğrultusunda; TTK.nun 688 ve 689. maddelerinde öngörülen bonoda bulunması zorunlu öğelerden düzenleme yeri olarak köy adının yazılmasının yeterli olduğunun anlaşılması karşısında; suçun sübutu halinde TCK.nun 342/1. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın yüksek görevli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ahmet savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), CMUK.nun 326/son maddesi hükmünün gözetilmesine, 19.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA