kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2004/506 E., 2004/1449 K.

UMUMİ TEHLİKE YARATACAK TAHRİBATA VE MUSİBETLERE SEBEBİYET VERMEK

 

“ÖZET”

İÇERİSİNDE PERSONELİNDE BULUNDUĞU YÜZER YAKA TEKNESİNE İSKELEDE YAKIT İKMALİ YAPILMASINDAN SONRA MAKİNE DAİRESİNDE PATLAMAYI MÜTEAKİP GERÇEKLEŞEN YANGIN OLAYININ TCK.NIN 383. MADDESİ KAPSAMINDA KALDIĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle nizam, emir ve kaidelere riayetsizlik sonucu umumi tehlike yaratacak tahribata ve musibetlere sebebiyet vermek suçundan sanık Besim’in yapılan yargılaması sonunda; suç vasfında vaki değişiklik nedeniyle TCK.nın 459/2-Son, 59/2, 72, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince 234.903.240.- lira ağır para cezası île mahkumiyetine ve cezasının ertelenmesine dair hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekte; incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, Ancak;

Sanığa ait olan ve içerisinde personelinde bulunduğu yüzer yakıt teknesine C... Marina iskelesinde yakıt ikmali yapılmasından sonra makine dairesinde patlamayı müteakip gerçekleşen yangında olayın meydana geldiği yer de nazara alındığında umumi zarar ve tehlike söz konusu olup suçun TCK.nın 383. maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı olduğundan CMUK.nın 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden kazanılmış hakkı saldı kalmak kaydıyla hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 19.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA