kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2004/3608 E., 2004/10470 K.

1567 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI

YARGILAMANIN İADESİ

 

“ÖZET”

YARGILAMANIN İADESI KARARI ÜZERINE ASLI DAVA GERİ GELMEYECEĞİ CİHETLE ÖNCEKİ HÜKMÜN KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN SONRA İHRACAT BEDELİ DÖVİZİN YURDA GETİRILDİĞİNE DAİR SUNULAN DÖVİZ ALIM BELGESİNİN MUHAKEMENİN İADESİNİ GEREKTIRECEK YENİ VAKIA VEYA YENİ DELİL SAYILAMAYACAĞI GİBİ SONRADAN YURDA GETİRİLEN İHRAÇ BEDELİNİN KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARINDAKI SUÇ VASFINI DA DEĞİŞTİRMEYECEĞİ GÖZETILMEDEN ANILAN DÖVIZ ALIM BELGESINE DAYANILARAK ÖNCEKI HÜKMÜN IPTALI ILE ÖNÖDEME ÖNERISINE UYULMASI GEREKÇESIYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VEİILMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık M.....Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nın 119. maddesi gereğince kamu davasının ortadan kaldırılmasına dair (istanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.6.2003 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil idare vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 8.12.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargılamanın iadesi kararı üzerine asli dava geri gelmeyeceği cîhetle önceki hükmün kesinleştiği 16.1.2001 tarihinden sonra ihracat hedefi dövizin yurda getirildiğine dair sunulan 21.3.2002 tarihli döviz alım belgesinin muhakemenin iadesini gerektirecek yeni vakıa veya yeni delil sayılamayacağı gibi sonradan yurda getirilen ihraç bedelinin kesinleşmiş mahkumiyet kararındaki suç vasfını da değiştirmeyeceği gözetilmeden anılan döviz alım belgesine dayanılarak önceki hükmün iptali ile önödeme önerisine uyulması gerekçesiyle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak (BOZULMASINA). 30.9.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA