kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2004/725 E., 2004/5837 K.

MÜSTEHCEN YAYIN

 

 

 

 

“ÖZET”

MÜSTEHCEN İÇERİKLİ DERGİ YAYIMLAMA SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK; 5187 SAYILI YASANIN 2. MADDESİ İLE 11. MADDESİ VE TCK’NIN 426. MADDESİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK, ARAŞTIRMA YAPILIP HÜKÜM KURULMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Müstehcen içerikli dergi yayımlama suçundan sanık Burcu’nun yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair (Beyoğlu ikinci Asiye Ceza Mahkemesinden verilen 28.11.2002 gün ve 2002/334 Esas, 2002/665 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ite daire-ye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5187 sayılı Yasanın 2. maddesinin 1. fıkrasındaki eser sahibi tanımı, aynı yasanın cezai sorumluluk başlığı altındaki 11. maddesi hükmü, TCK.nın 426. maddesi ile birlikte değerlendirilip, araştırma yapılarak, TCK.nın 2. maddesi de gözetilmek suretîyle sonucuna göre hüküm kurulması lüzumu bozmayı gerektirdiğinden hükmün CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 20.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA