kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/7489 E., 2002/8556 K.

YALAN TANIKLIKTAN DÖNME

 

“ÖZET”

SANIĞIN, YALAN TANIKLIKTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUĞU GÜN C.SAVCILIĞINA VERDİĞİ DİLEKÇE VE ANLATIMLA VE SUÇ GÜNÜNDEN SONRAKİ DURUŞMA GÜNÜ DAVANIN SONA ERMESİNDEN ÖNCE “YALAN TANIKLIKTAN DÖNEREK GERÇEĞİ SÖYLEDİĞİ” VE BAŞKA BİR NEDENLE OTURUM ERTELENDİĞİNDEN TCY.NIN 289/1 MADDESİ UYARINCA CEZADAN BAĞIŞIK TUTULMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın Çatalpınar Asliye Ceza Mahkemesinin 2000/59-2001/18 Esas ve Karar sayılı dosyasının 7.12.2000 tarihli oturumunda yalan tanıklıkta bulunması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulması nedeniyle aynı gün Çatalpınar C.Savcılığına vermiş olduğu dilekçe ve beyan ile, ayrıca Çatalpınar Asliye Ceza Mahkemesinin 2000/59 2001/18 Esas ve Karar sayılı dosyasının yargılama sırasında yalan tanıklıkta bulunduğu 7.12.2000 tarihli oturumu takip eden duruşma günü gelerek davanın bitim tarihi olan 1.3.2001 tarihinden önce yalan tanıklıktan dönerek gerçeği söylediği ve oturumun yalan tanıklıktan başka bir nedenle ertelendiğinin anlaşılması karşısında, TCY.nın 289/1. maddesi uyarınca cezadan bağışık tutulması yerine, yazılı şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve Üst C.Savcısının temyiz nedenleri ile teblîğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA