kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/39299 E., 2003/8032 K.

GÖREVLİYE PASİF DİRENME

 

“ÖZET”

SANIĞIN ELLERİ KELEPÇELİ OLARAK GÖTÜRÜLMESİ SIRASINDA ARAÇTAN ATLAYIP KAÇMASI ŞEKLİNDEKİ OLAYDA TCK.NUN 260. MADDESİNDE UNSUR OLARAK GÖSTERİLEN MÜESSİR KUVVET VEYA NÜFUZ KULLANMA HALİNİN NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİĞİ KARARDA TARTIŞILMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Memura menfi mukavemet suçundan sanık Ali’nin yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Ulubey Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.4.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 12.9.2001 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Sanığın Orman Kanununa muhalefet suçu nedeniyle aldığı 24 ay hapis cezasının infazı için çıkarılan yakalama müzekkeresi sonucunda yakalanıp, doktor raporu aldırıldıktan sonra sağlık ocağından götürülmesi sırasındaki elleri kelepçeli şekilde araçtan atlayıp kaçması şeklindeki olayda TCK.nun 260. maddesinde unsur olarak gösterilen müessir kuvvet veya nüfus kullanma halinin ne şekilde gerçekleştiği kararda tartışılıp değerlendirilmeden menfi mukavemet suçundan mahkumiyet hükmü tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 2.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA